Tokio

Tokio

14-Tage Japan. Sensō-ji, Sky Tree, Tsukiji, Harajuku, Akihabara, ...

Tokio /2

14-Tage Japan. Ebisu, Happo-en Garten, Speisen, bei Nacht