Speisen

Kyoto /2

14-Tage Japan. Kinkaku-ji, Kurama, Kiyomizu-dera

Kyoto

14-Tage Japan. Maiko, Iwatayama, Nijō, Ryōan-ji

Tokio /2

14-Tage Japan. Ebisu, Happo-en Garten, Speisen, bei Nacht